کلینیک ساختمانی سازه بتن | تولید انواع کالاهای ساختمانی

فوق روان کننده بتن

 

 

فوق روان کننده بتن چیست؟

فوق روان کننده بتن ، افزودنی مایع بر پایه ی نفتالین سولفونات است.

فوق روان کننده بتن نوترال: خاصیت کاهندگی آب بتن را در حد نرمال دارد و برای ساخت بتن کارا و توانمند، مورد استفاده قرار می گیرد.
این محصول از نظر گیرش وضعیت نرمال دارد و هیچ گونه تاخیر یا تسریعی در فرایند هیدراسیون سیمان، ایجاد نمی کند ، فوق روان کننده بتن نوترال با خاصیت کاهندگی نسبت آب به سیمان موجب افزایش کلیه مقاومت ها، خصوصاً مقاومت های اولیه بتن خواهد شد.
فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات با حصول افزایش کارایی بتن ، مانع ایجاد پدیده آب انداختگی و جدا شدگی بتن می شود.

 

قیمت خرید و فروش فوق روان کننده بتن

 

 


فوق روان کننده بتن زودگیر: علاوه بر روانی بتن و کاهندگی قوی میزان آب مصرفی بتن ، باعث تسریع در زمان گیرش و افزایش مقاومت های اولیه و نهایی در زمان کوتاه تری شـده و همچنین اثرات منفی تأخیر گیرش را در دمای پایین جبران می کند.
فوق روان کننده زودگیر علاوه بر کاهش قابل توجه آب مصرفی بتن، گیرش بتن و سرعت هیدراسیون آب به سیمان را سریعتر می کند که این ویژگی ، برای بتن ریزی در زمستان و شرایط آب و هوای سرد و شدید، این محصول را نسبت به انواع ضدیخ بتن، در ارجحیت مصرف قرار می دهد.

 

قیمت خرید و فروش فوق روان کننده بتن زوگیر

 

 


فوق روان کننده بتن دیرگیر: علاوه بر روانی بتــن و کاهندگی نسبت آب به سیمان، باعث تأخـیر در گیرش اولیه بتـن شده و اثرات منفی تسریع گیـرش را در دمای بالا جبران می کند.
فوق روان کننده بتن دیرگیر، با افزایش کارایی و کارپذیری بتن ، از آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه های بتن نیز جلوگیری می کند . این محصول ویژه بتـن ریزی در هوای گرم و بتن ریزی های حجیم به منظور کنترل زمان گیرش اولیه بتن میباشد .

 

قیمت خرید و فروش فوق روان کننده بتن دیرگیر

 

عنوانویژگی
حالتمایع
رنگقهوه ای
وزن مخصوص فوق روان کنده نوترالgr/cm3 13/1
وزن مخصوص فوق روان کننده بتن زودگیر و دیرگیرgr/cm3 12/1
استانداردASTM C494
یون کلرندارد
فوق روان کننده زودگیر PHحدود 8
فوق روان کننده نوترال و دیرگیر PHحدود7
بسته بندیگالن 20 لیتری / بشکه 220 لیتری/ مخزن 1000 لیتری

 

 

خواص فوق روان کننده بتن بر پایه نفتالین

 افزایش اسلامپ
 کاهش نسبت آب به سیمان حدود 10 الی 15 درصد
 افزایش مقاومت فشاری و خمشی بتن
 افزایش انسجام و کاهش نفوذپذیری بتن
 سهولت پمپاژ و افزایش پمپ پذیری
 کاهش استهلاک تجهیزات پمپاژ بتن
 ممانعت از خزش و انقباض بتن
 سازگاری با انواع سیمان پرتلند
 افزایش روانی یا کارایی بتن بدون افزایش آب (فوق روان کننده بتن نوترال)
 عدم تغییر در زمان گیرش اولیه و نهایی بتن (فوق روان کننده بتن نوترال)
 افزایش دوام و پایایی بتن (فوق روان کننده بتن نوترال)
 کاهش میزان ویبراسیون به لحاظ روانی مطلوب (فوق روان کننده بتن نوترال)
 عدم تاخیر در دستیابی به مقاومت فشاری بتن در سنین بالا (فوق روان کننده بتن دیرگیر)
 کاهش احتمال افت کارایی بتن در مدت زمان بتن ریزی (فوق روان کننده بتن دیرگیر)
 جلوگیری از احتمال ایجاد درز سرد در بتن ریزی های حجیم (فوق روان کننده بتن دیرگیر)
 افزایش زمان کارپذیری بتن (فوق روان کننده بتن دیرگیر)
 تسریع در گیرش اولیه بتن (فوق روان کننده بتن زودگیر)
 دستیابی به مقاومت فشاری زودرس در سنین اولین بتن (فوق روان کننده بتن زودگیر)
 امکان بهره برداری زودتر از سازه بتنی (فوق روان کننده بتن زودگیر)

 

کاربرد فوق روان کننده های بتن

 مناسب برای تولید بتن های با مقاومت بالا
 مناسب برای اجرای بتن های پیش تنیده و پس تنیده
 مناسب برای ساخت بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور بالا
 مناسب برای بتن ریزی های حجیم
 مناسب برای بتن ریزی کلیه المان های سازه ای
 مناسب برای قالب های لغزان و پیش تنیده (فوق روان کننده بتن نوترال)
 اجرای انواع بتن های مسلح و غیر مسلح در شرایط دمای نرمال و معمولی (فوق روان کننده بتن نوترال)
 مناسب برای تولید بتن های سازه ای مانند پل ها (فوق روان کننده بتن نوترال)
 مناسب برای تولید قطعات بتن پیش ساخته (فوق روان کننده بتن نوترال)
 مناسب برای تولید بتن های پمپ پذیر (فوق روان کننده بتن نوترال)
 مناسب برای ساخت دوغاب سیمان و اجرای عملیات تزریق مناسب برای ساخت ملات جهت تحکیم بستر خاک(فوق روان کننده بتن نوترال)
 بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد و مناطق سردسیر(فوق روان کننده بتن زودگیر)
 استفاده در کارخانجات تولید بتن آماده جهت بهره برداری سریعتر (فوق روان کننده بتن زودگیر)
 مناسب برای بتن ریزی با قالبهای لغزنده (فوق روان کننده بتن زودگیر)
 مناسب برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم (فوق روان کننده بتن دیرگیر)
 امکان ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی (فوق روان کننده بتن دیرگیر)
 امکان ساخت بتن با مصالح سنگی شکسته (فوق روان کننده بتن دیرگیر)
 امکان اجرای بتن ریزی با قالب های لغزان و رونده (فوق روان کننده بتن دیرگیر)

 

 

میزان مصرف انواع فوق روان کننده های بتن

میزان مصرف دقیق ماده افزودنی فوق روان کننده بتن کربوکسیلات، با توجه به انجام آزمایشات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوایی و نوع مصالح مصرفی مشخص می شود . بهترین محدوده مصـرف این محصـول بین 1 تا5/1 درصــد وزن سیمان مصرفی در بتــن می باشد. مصرف بیش از حد معمول فوق روان کننده بتن کربوکسیلات، مجاز نمی باشد و پیشنهاد می شود در صورت لزوم با کارشناسان شرکت، مشاوره نمایید . مصرف بیش از حد نرمـال از فوق روان کننده بتن نوترال باعث دیرگیر شدن بتــن می شود که این حالت برای سیمان های ضد سولفات، شدید تر است.
مصرف بیش از حد مجاز از فوق روان کننده بتن دیرگیر باعث تاخیر بیشتر در زمان گیرش بتــن خواهد شد و ممکن است به بتن آسیب جدی برساند.
همچنین مصرف بیش از حد مجاز از فوق روان کننده بتن زودگیر باعث تسریع بیشتر در گیرش بتــن می شود که در این حالت بتن به شرایط ایده آل خود از نظر مقاومت و سایر خواص نخواهد رسید.

 

روش مصرف انواع فوق روان کننده های بتن

مقدار فوق روان کننده بتن محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .
فوق روان کننده بتن بر پایه نفتالین را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود . پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.
فوق روان کننده بتن را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تراک میکسر اضافه نمود.
توجه گردد ماده افزودنی فوق روان کننده بتن مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود.

 

قیمت فوق روان کننده های بتن با کیفیت

قیمت ارزان فوق روان کننده های بتن نباید ملاک اصلی انتخاب و خرید باشد. اولین اصل در قیمت فوق روان کننده بتن، غلظت مواد اصلی استفاده شده در فرمول و دوز مصرفی آن می باشد و ممکن است شما فوق روان کننده بتن قیمت پایین تر نسبت به موارد مشابه با کیفیت خریداری نمایید ولی با توجه به کیفیت پایین تر ، مجبور شوید میزان بیشتری فوق روان کننده بتن، درون مخلوط بتنی ترکیب نمایید که این موضوع علاوه بر جبران قیمت ، به علت ورود آب مازاد به مخلوط بتنی ، موجب ایجاد افت کیفی در بتن شود. پیشنهاد می شود برای دریافت لیست قیمت انواع فوق روان کننده بتن، قیمت مواد فوق روان کننده بتن، قیمت فوق روان کننده زودگیر بتن قیمت فوق روان کننده دیرگیر و یا خرید اینترنتی فوق روان کننده بتن با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.
در فوق روان کننده دیرگیر شونده باید توجه نمود که دیرگیر شوندگی کنترل شده ، میزان کاهش آب استاندارد ، میزان افزایش اسلامپ در حد استاندارد و ... دارد.
همچنین در فوق روان کننده زودگیر شونده نیز باید توجه نمود که در صورت افزودن ماده افزودنی فوق روان کننده بتن زودگیر با دوز مصرفی بالا ، ناخواسته میزان مواد زودگیر کننده بیشتری ، وارد بتن می شود که می تواند تهدید جدی از لحاظ گیرش و زمان هیدراسیون برای بتن باشد. همچنین پیشنهاد می شود در هنگام خرید این محصول مطمئن شوید که از اسیدهای مخرب جهت زودگیری این محصول استفاده نشده باشد.

 

فوق روان کننده بتن

 

اصول ایمنی رزین فوق روان کننده بتن

این ماده جزء مواد سمی و خطرناک و آتش زا نمی باشد.
این محصول به هیچ عنوان نباید با چشم تماس پیدا کند، در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسته شود.
در صورت ایجاد حساسیت در سطح پوست به پزشک مراجعه شود.
هنگام مصرف از عینک و دستکش و ماسک مناسب استفاده شود.

 

اصول نگهداری رزین فوق روان کننده بتن

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
دمای نگهداری : 10+ الی 30+ درجه

 

محصول فوق روان کننده بتن

این شرکت با استفاده از تکنولوژی روز و بکارگیری نیروی متخصص و مجرب توانسته محصولات خود را با کیفیت و استاندارد بالا به بازار عرضه کند.

foghravan01
foghravan02
foghravan03

پرسش و پاسخ

کاربرد فوق روان کننده بتن چیست؟

کاربرد فوق روان کننده بتن، تولید بتن های مسلح و غیر مسلح، تولید قطعات بتن پیش ساخته، بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور بالا، بتن ریزی های حجیم، قالب های لغزان و پیش تنیده و اجرای بتن دالها ، پی ها ، ستونها ، دیوارها و پل ها و ... می باشد.

حالت و رنگ فوق روان کننده بتن به چه صورت است؟

این محصول به حالت مایع و رنگ قهوه ای تولید و عرضه میشود.

 

روش مصرف فوق روان کننده بتن چگونه است؟

جهت مصرف ماده افزودنی فوق روان کننده بتن باید مقدار تعیین شده را با 2 برابر حجم آب ترکیب کرد و به سایر اجزای طرح اختلاط بتن اضافه کرد، لازم به ذکر است بدانید افزودن آن به بتن آماده و درجا در تراک میکسر نیز امکان پذیر است.

  • تهران ، اتوبان آیت الله سعیدی شمال بعد از مترو نعمت آباد ، پلاک 455                        4

    واحد فروش: 09127088419                                              تلفکس : 02155852218

    ارتباط با ما
    ارتباط با ما سازه بتن

سازه بتن | کیفیت بالا ، قیمت مناسب 

تماس با ما

واحد فروش مواد شیمایی بتن : 09127088419
واحد فروش قالب بتن و ماشین آلات ساختمانی: 09123761634
تلفکس : 02155852218-19
 


تهران ، اتوبان آیت الله سعیدی شمال
بعد از مترو نعمت آباد ، پلاک 455

Recover Joomla Template

دانلود کاتالوگ و لیست قیمت محصولات سازه بتن با بیش از 1000 محصول . 

Recover Joomla Template

 

کلینیک ساختمانی سازه بتن با قریب به دو دهه فعالیت در صنعت ساختمان کشور و با همکاری نزدیک و عقد قرارداد تولیدی با بزرگترین برندهای ساختمانی کشور توانسته است بیش از 1000 کالای منحصر به فرد از پی تا بام را تهیه و در سبد کالایی خود ایجاد نماید . امیدواریم بتوانیم با ارائه قیمت مناسب ، کیفیت بالا و تحویل سریع در جهت رفع نیازهای این بخش مهم از صنعت ساختمان کشور برآییم .